Antykorozja stali i żelbetu

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - stalowych i żelbetowych

Dobór odpowiedniej technologii i wysokiej jakości wykonawstwo sprawia, że powierzone nam obiekty służą długo i sprawnie.

Konstrukcje żelbetowe, w tym kominy, malujemy w oparciu o ocenę korozyjności środowiska, stanu betonu i zbrojenia oraz oczekiwanej trwałości malatury. W zależności od wysokości stosujemy odpowiednie, dzienne oznakowanie przeszkodowe, którego projekt konsultujemy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Dobór odpowiednich powłok wykonujemy w oparciu o instrukcje ITB oraz doświadczenie producentów farb.

Podejmujemy się prac zarówno na stalowych kominach, wieżach masztach czy słupach niskiego oraz wysokiego napięcia, jak i na konstrukcjach wsporczych kanałów, galerii, czopuchów czy dachów. Do przygotowania powierzchni stosujemy hydromonitoring, obróbkę strumieniowo-ścierną, czyszczenie mechaniczne a także chemiczne. Nakładanie powłok wykonujemy zarówno manualnie jak i natryskowo. W każdym przypadku technologię dostosowujemy do rodzaju obiektu, charakteru zakładu oraz wymagań inwestora. Na wykonane prace udzielamy wieloletnich gwarancji.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - stalowych i żelbetowych